Ak človek pracoval na Slovensku, dávka sa vypočíta z hrubých príjmov dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa osoba po návrate zo zahraničia zamestnala na Slovensku a až potom sa následne zaradila do evidencie na úrad práce a požiadala o dávku v nezamestnanosti, tak sa pri výpočte dávky prihliada len na slovenské zamestnanie.

 

Aké vysoké budú moje dávky?

Dávka v nezamestnanosti dosahuje výšku 50 % hrubej mzdy zamestnanca (poistenca) a určuje sa z vymeriavacieho základu za posledné 2 roky pred tým, než bol zaradený do evidencia uchádzačov o prácu na Úrade práce.

Po schválení, vám bude dávka vyplácaná počas podporného obdobia 6 mesiacov.