Mám vyštudovanú vysokú školu v zahraničí a potrebujem uznať diplom pre prácu / štúdium na Slovensku. Ako na to?

Ak ste študovali v Českej republike, netreba robiť nič, diplom je uznaný automaticky bez potreby prekladov.

V prípade práce sa proces odlišuje pre regulované a neregulované povolania. Regulované povolania sú najmä v sektoroch ako je právo, zdravotníctvo a pod. – ich zoznam nájdete TU.

Všetky ostatné povolania sú neregulované a pre ne, ako aj pre účely pokračovania v štúdiu, je proces nasledujúci:

1. Základný krok je podanie žiadosti na slovenskú vysokú školu, ktorá učí kurz podobný tomu, ktorý sa ide uznávať (môžete mať teda viac možností).

2. Ak ste študovali na policajnej alebo vojenskej škole, tak žiadosť sa podáva priamo na ministerstvo vnútra, resp. ministerstvo obrany.

3. Ak taký kurz na Slovensku neexistuje, potom sa žiadosť podáva na ministerstvo školstva – stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

Čo musí žiadosť obsahovať?

Okrem formalít a poplatkov, ktoré sú spísané na tejto stránke (sekcia “Uznávanie ukončeného vzdelania na vysokých školách”), je to najmä nasledujúce:

– Úradne preložený diplom a akademický výpis (transkript).

– Diplom musí byť apostilovaný.

Koľko ma to bude stáť?

Kolok: 5€ ak ste študovali v jednej z krajín, s ktorou má SR uzavretú medzinárodnú dohodu: Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina.
Pre ostatné krajiny je cena kolku 30€.

Poplatok univerzite. Univerzita Komenského napríklad vyžaduje poplatok 50€ ak sa jedná o krajiny Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, alebo krajiny spomenuté vyššie, pre ostatné je to 100€.

Úradný preklad diplomu a výpisu: cca do 100€.

Apostilácia: náklady sa môžu líšiť, je potrebné počítať minimálne 100€
Na apostilácii je možné ušetriť – pozri tipy na konci článku.

Ako dlho to bude trvať?

Univerzita má na rozhodnutie 60 dní od podania kompletnej žiadosti.
Ak v žiadosti niečo chýba, môže vyzvať na doplnenie do 30 dní od podania.
V praxi sa teda treba pripraviť na to, že tento proces môže trvať aj 3-4 mesiace.

Tipy pre uľahčenie a zlacnenie procesu

Vaša skúsenosť sa môže značne líšiť v závislosti od toho, s akou univerzitou a konkrétnym človekom jednáte. V prípade problémov odporúčame skúsiť inú univerzitu a pýtať sa ďalej ak to je možné.

V prípade akýchkoľvek otázok odporúčame obrátiť sa na SUDV, kde sú zamestnanci nápomocní a milí, aj keď zväčša nemajú kompetencie váš problém vyriešiť priamo. Kontaktné údaje nájdete TU.

SUDV vytvoril zoznam automaticky uznaných škôl z rôznych krajín. Automatické uznanie znamená, že by od vás v rámci procesu uznávania titulu nemali byť požadované rozdielové skúšky a pod. Odporúčame tento zoznam spomínať, je možné, že daný úradnik/úradnička potom poľaví z niektorých požiadaviek.

Skúste sa vašej univerzity spýtať, či vám nemôžu na váš titul pridať špeciálnu pečiatku navyše namiesto apostilácie. Aj keď to nie je oficiálna náhrada, poznáme prípad, keď na jednej slovenskej univerzite takáto pečiatka bola uznaná namiesto apostilácie. Razom bolo teda ušetrených minimálne 100€.

Tip pre záujemcov o prácu v štátnej správe

Práca pre štátnu správu je neregulované povolanie, čo znamená, že daný zamestnávateľ vôbec nie je povinný vyžadovať oficiálne uznanie diplomu. Avšak prístup jednotlivých ministerstiev sa v tomto líši. V čase písania tohto návodu (august 2019) napríklad uznávanie nie je vyžadované na ministerstve práce. Ministerstvo financií však oficiálne uznaný diplom požaduje. Odporúčame tento fakt spomenúť vášmu zamestnávateľovi aj v kombinácii so zoznamom automaticky uznaných vysokých škôl. Ak máte skúsenosť s iným ministerstvom, budeme radi keď nám o nej napíšete.

Uznanie diplomu k výkonu regulovaného povolanie

Regulované povolania sú najmä v sektoroch ako je právo, zdravotníctvo a pod. Ich zoznam nájdete TU.

V tomto prípade sa žiadosť podáva priamo na Stredisko pre uznávania dokladov o vzdelaní (SUDV).
Postup, poplatky, ako aj časové lehoty sú prehľadne spísané na webe SUDV.
Tip: V prípade, že váš diplom je v angličtine, nemčine, francúžstine, ruštine, alebo maďarčine, SUDV akceptuje aj vlastný preklad. Diplom v čestine prekladať netreba.

Zdroje

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
Proces uznávania diplomu pre pokračovanie v štúdiu (a teda aj výkon neregulovaného povolania) upravujú paragrafy 33 – 39 
Uznávanie diplomu pre výkon regulovaného povolanie upravuje tretia a piata časť.

Stránka ministerstva školstva obsahuje informácie k celému procesu, časti poplatkov a zoznamy krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a krajiny, s ktorými má SR medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní.

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr

Ak podávate žiadosť na SUDV, majú aj dobrý dokument s často kladenými otázkami.

Autor: Martin Ševeček