Registrácia na úrad práce

Na začiatok sa musíte po strate zamestnania registrovať na úrade práce do evidencie uchádzačov o prácu, teda v prípade, že nenastupujete do nového zamestnania. Potvrdenie, že ste registrovaný dostanete asi po 3 týždňoch, takže do tej doby musíte počkať.

 

Ako sa evidovať na úrade práce?

Ak sa rozhodnete pre evidenciu na úrade práce, je nutné prísť na úrad osobne a podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To získate priamo na úrade alebo na stránkach ÚPSVaR.

Ak sa nechcete stať samoplatiteľom zdravotného poistenia, mali by ste sa na úrade stihnúť prihlásiť do 7 dní po ukončení pracovného pomeru alebo po ukončení štúdia.

Do evidencie budete zaradí dňom nasledujúcim po ukončení zamestnania alebo štúdia. Ak sa na úrade práce neprihlásite do 7 dní od skončenia pracovného pomeru, stanete sa samoplatiteľom zdravotného poistenia.

Ak sa chystáte na úrad práce, určite by ste si nemali zabudnúť občiansky preukaz, kópiu výpovede alebo iného dokladu o skončení pracovného pomeru, kópiu zápočtového listu a tiež kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, teda diplom či vysvedčenie.

V prípade absolventa školy potrebujete potvrdenie o ukončení štúdia a rovnako kópiu vysvedčenia alebo diplomu.

 

Aké povinnosti musíte splniť na úrade práce?

Zaradenie do evidencie uchádzačov o prácu sa nesporne spája aj s povinnosťami, ktoré je potrebné dodržiavať, ak nechcete byť z evidencie vyradený.

K hlavným povinnostiam patrí aktívne hľadanie práce a pravidelný kontakt s prideleným referentom, ktorému toto hľadanie musíte doložiť príslušným potvrdením.

Ak sa u vás niečo zmení, napríklad ste chorý, sťahujete sa, musíte každú takúto zmenu oznámiť úradu do 8 kalendárnych dní.

Aj popri evidencii na úrade práce môžete pracovať, podmienky práce nezamestnaných sú však iné a dajú sa nájsť na tomto linku.

 

Podanie žiadosti o podporu nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni

S potvrdením o registrácií na úrade práce a žiadosťou o podporu v nezamestnanosti pôjdete na Sociálnu poisťovňu, kde všetko potrebné vybavíte.

Nezabudnite si zobrať aj občiansky preukaz a taktiež formulár PD U1 v prípade, že ste poberali dávky v inej EÚ krajine pred príchodom na Slovensko.

Rozhodnutie o tom, či vám priznali podporu v nezamestnanosti vám príde domov.